“The Man in the Moon”, by William Joyce

Have you ever asked yourselves why the Moon is so bright? Did you know that the Moon was once a spaceship? Or that there lives the “Man in the Moon”, who is guarding the Earth children?…

The “Little Man in the Moon” was a happy child, who was flying among galaxies with the moon-spaceship Moon Clipper, with his parents and his friend Nightlight, who was guarding him against bad dreams. Hearing that such a child exists, Pitch, the King of Nightmares, starts looking for him. Running from Pitch, his parents hide Moon Clipper near Earth, a little green and blue planet.

After the fight, the “Little Man in the Moon” was left with only a few friends, while his parents and Nightlight were transformed in stars. Growing up, he becomes the “Man in the Moon”, who listens to the hopes and dreams of the Earth children locked in lost balloons, making everything in his power to fulfill their wishes. Upset that he can’t make the children no longer afraid of the dark, he kicks a stone and… who would have thought? He discovers bright sand under it. With the help of his friends, he uncovers the sand, making the Moon shine a hundred times brighter, so that the night is no longer as dark for the children of the Earth.

This is how the story of the “Guardians of the Childhood” begins. The book series, beautifully illustrated, is waiting for you at the American Corner Cluj-Napoca!

V-ați întrebat vreodată de ce este atât de strălucitoare Luna? Știați că ea a fost cândva o navă cosmică? Sau că acolo trăiește „Omul din Lună”, care păzește copiii de pe Pământ?…

„Omulețul din Lună” era un copil fericit, care zbura printre galaxii cu nava-lună Moon Clipper împreună cu părinții și cu prietenul său Nightlight, care îl păzea de vise urâte. Auzind că există un copil ca el, Pitch, Regele Coșmarurilor, pornește să îl caute. Fugind de Pitch, părinții ascund nava-lună lângă o mică planetă albastră și verde numită Pământ.

După lupta ce urmează, „Omulețul din Lună” rămâne doar cu câțiva prieteni, părinții lui și Nightlight fiind transformați în stele. Crescând, devine „Omul din Lună”, care ascultă speranțele și visele copiilor de pe Pământ închise în baloane pierdute și face tot ce îi stă în putință să le îndeplinească dorințele. Supărat că nu poate să facă astfel încât copiilor să nu le mai fie frică de întuneric, dă cu piciorul într-o piatră și… ce să vezi? Descoperă sub ea nisip strălucitor. Cu ajutorul prietenilor, îl scoate la iveală, făcând Luna să strălucească de o sută de ori mai tare, astfel încât noaptea să nu mai fie atât de întunecată pentru copiii Pământului.

Așa începe povestea „Gardienilor Copilăriei”. Cărțile seriei, frumos ilustrate, vă așteaptă la American Corner Cluj-Napoca!

The Man in the Moon, by William Joyce, New York, Atheneum Books for Young Readers, 2011, 50 p.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *