Cum s-a descoperit semnificaţia hieroglifelor?

Multă vreme nu a reuşit nimeni să descifreze inscripţiile misterioase. Asta până în timpul lui Napoleon Bonaparte, când J.F. Champollion, un pasionat de Egipt, le-a înţeles sensul, comparând textul a două inscripţii, unul în greaca veche, celălalt scris cu hieroglife.

Hieroglifele au fost descifrate pe la jumătatea secolului al XIX-lea, datorită aşa-numitei „pietre din Rosseta”, o piatră găsită în 1799 de un căpitan francez în timpul expediţiei lui Napoleon Bonaparte în Egipt. Lespedea este o placă din piatră înfiptă vertical în pământ pentru a comemora un fapt întâmplat în acel loc, sau pentru a semnala un mormânt. Piatra – numită „din Rosseta” pentru că a fost găsită în apropierea acelui oraş, situat pe o gură de vărsare a Nilului – este din bazalt negru şi poartă o inscripţie în trei scrieri diferite: egipteană hieroglifică, egipteană demotică şi greacă. În 1822, pe baza traducerii greceşti a numelor de regi gravate (Ptolemeu şi Cleopatra), savantul francez J.F. Champollion a reuşit să interpreteze aceste inscripţii şi să dezvăluie misterul scrierii egiptene. Piatra din Rosseta se află la British Museum, în Londra.

Prima mea enciclopedie, Bucureşti, Aquila ’93, 2007, 767 p.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *