“The Mouse and the Motorcycle”, by Beverly Cleary

Keith and his parents are staying at the Mountain View Inn, in California, in room 215. The mother, a perfect housewife who loves cleaning, is sure they will find… mice! But Keith does not look scared. Moreover, he has a super toy motorcycle bought from his own savings. He doesn’t even imagine that he is not the only one who has a passion for it – a little spy saw it in the hotel room and from that moment the idea of driving it came to him. Who could he be? Continue reading ““The Mouse and the Motorcycle”, by Beverly Cleary”

“May I Please Have a Cookie?”, by Jennifer E. Morris

What could be more tempting for Alfie, the young alligator, than a cookie? Hmm… Two cookies?

But how to get your mother to give them to you may be a big problem. Getting dressed as a cookie inspector, hanging them with a fishing rod, drawing them on paper do not lead to the expected result. You can find out the solution found by Alfie to get a freshly baked cookie if you read the book, which awaits you to borrow it at the American Corner Cluj-Napoca!

Ce poate fi mai tentant pentru Alfie, puiul de aligator, decât un fursec? Hmm… Două fursecuri?

Cum să faci ca mama să ți le dea poate fi însă o mare problemă. Costumarea în inspector de fursecuri, agățatul lor cu undița, desenatul lor pe hârtie nu duc la rezultatul dorit. Soluția găsită de Alfie pentru a primi un fursec abia scos din cuptor o puteți afla dacă citiți cartea, ce vă așteaptă să o împrumutați la American Corner Cluj-Napoca!

“May I Please Have a Cookie?”, by Jennifer E. Morris, New York, Scholastic, 2005, 32 p.

“Dream Animals: A Bedtime Journey”, by Emily Winfield Martin

At night, when we dream, who takes us on his wings to the dreamland? A bear, a fox, a bird, a tiger, a moth – special creatures that carry the children’s dreams. The little book “Dream Animals” uncovers this nocturnal mystery through some very beautiful illustrations, with rhymes in English.

Noaptea, când visăm, cine ne poartă pe aripile sale spre tărâmul viselor? Un urs, o vulpe, o pasăre, un tigru, o molie – creaturi deosebite ce transportă visele copiilor. Cărticica ‟Dream Animals” dezvăluie acest mister nocturn prin ilustrații foarte frumos realizate, în versuri, în limba engleză.

Dream Animals: A Bedtime Journey, by Emily Winfield Martin, New York, Random House, 2013, 18 p.

“Where the Wild Things Are”, by Maurice Sendak

Of course, you’ve been naughty many times, and your parents scolded you for that.

Max has a feeling for mean things and, being sent to bed without eating, he lets his imagination run wild. Thus, he reaches a faraway land, with plenty of frightening wild creatures, which, being scared by his courage, made him their king.

Does Max return home or stay with the fierce creatures? Find out the end of the story by reading the book that waits for you at the American Corner Cluj-Napoca!

Desigur, de multe ori ați făcut năzbâtii, iar părinții v-au certat pentru asta.

Max e pornit pe răutăți și, fiind trimis la culcare fără să mănânce, își dă frâu liber imaginației. Ajunge astfel pe un tărâm îndepărtat, plin de sălbăticiuni care de care mai înfricoșătoare, ce îl fac regele lor după ce se sperie de curajul său.

Se întoarce Max acasă sau rămâne alături de fioroasele creaturi? Aflați finalul poveștii citind cartea ce vă așteaptă la American Corner Cluj-Napoca!

Where the Wild Things Are, by Maurice Sendak, New York, Harper Collins, [s.a.], 44 p.

“Crenshaw”, by Katherine Applegate

You are just a 5th grade boy, you have a baby sister, and two parents who try to keep the family united when there is no more income. Mom has a few jobs, dad does not work, but has a guitar, and you, the eldest son, see and hear everything, even if the adults try to protect you. You see and hear everything, but even more than that! Someone is holding your back, wise, funny… An imaginary friend! A tomcat! Continue reading ““Crenshaw”, by Katherine Applegate”

“The True Story of the 3 Little Pigs!”, by Jon Scieszka

Do you think that you know the story of the three little pigs, with their straw, wood sticks or bricks houses? Well, you’re wrong! The story is different, but it was presented that way to make it as interesting as possible. Who says that? The wolf in the story! How things really happened: he was cold, he always sneezed, and he needed a cup of sugar for a cake he made for his grandmother. That’s all… Or not?

You will find the full version of the story told by the wolf himself in the book you can borrow from the American Corner Cluj-Napoca!

Credeţi că ştiţi povestea celor trei purceluşi, cu casele lor ridicate din paie, beţe de lemn sau cărămidă? Ei bine, vă înşelaţi! Povestea este diferită, dar a fost prezentată aşa ca să fie cât mai interesantă cu putință. Cine spune asta? Lupul din poveste! Cum au stat lucrurile de fapt: era răcit, strănuta mereu şi avea nevoie de o cană de zahăr pentru o prăjitură pe care i-o pregătea bunicii lui. Asta-i tot… Sau nu?

Întreaga versiune a poveştii spusă de lup o veţi găsi în cartea pe care o puteţi împrumuta de la American Corner Cluj-Napoca!

“The True Story of the 3 Little Pigs!”, by Jon Scieszka, New York, Puffin Books, 1996, 30 p.

“The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore”, by William Joyce

An amazing story, about a powerful storm that turns everything upside down, a young lady floating through the air with the help of books, and many, many flying books dwelling in an extraordinary building.

Mr. Morris Lessmore’s true adventure starts when he crosses the threshold of the books’ magical realm, invited by Humpty Dumpty, the character smiling at him from one of their pages. The books living here are small, big, illustrated, with glossy covers, some worn by the passing of time and the people’s negligence, fragile. However, they are all flying, like some strange birds. Continue reading ““The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore”, by William Joyce”

“Oh My Oh My Oh Dinosaurs!”, by Sandra Boynton

Let’s have fun and play with some easy words in English! These cute dinosaurs come to you in attractive colors and are pictured in different situations. Kids, what can our friends dinosaurs do?

Haideți să ne distrăm și să ne jucăm cu niște cuvinte ușoare în limba engleză! Acești dinozauri drăguți vin la voi în culori atrăgătoare și sunt ilustrați în diverse situații. Copii, ce pot să facă prietenii noștri dinozauri?

Oh My Oh My Oh Dinosaurs!, by Sandra Boynton, New York, Workman Publishing, 2014, 12 p.

“Storybound”, vol. I, by Marissa Burt

She is just a child who loves books and the loneliness of the favorite place in the library. It’s easy not to notice her in the real world, but the world of Story knows Una Farchild so well. The book that ends up in the girl’s hands seems to resemble her: it does not have registration data in the library’s catalogue. An orphan child and an anonymous book… and the story starts with her name! What a coincidence! How many questions in Una’s mind! Continue reading ““Storybound”, vol. I, by Marissa Burt”